Krav på innehåll faktura

Fakturor som skickas till HSM med bankgironummer 5950-1478 måste innehålla viss obligatorisk information. Om fakturan är ofullständig eller felaktig kommer den att returneras.

Fakturan skall innehålla :

Typ av faktura (debet- eller kreditfaktura)
 • Leverantörens fullständiga juridiska namn
 • Leverantörens fullständiga adress
 • Leverantörens organisationsnummer
 • Leverantörens momsregistreringsnummer
 • Leverantörens kontaktuppgifter
 • Leverantörens Plusgiro eller Bankgiro
 • Uppgift om F-skatt
 • Uppgift om omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller
 • Fakturanummer / Fakturadatum
 • Betalningsvillkor / Förfallodatum (om annat än 30 dagar avtalats)
 • Mottagarens fullständiga juridiska namn (vilket HSM-företag som avses)
 • Mottagarens adress, organisationsnummer- och  momsregistreringsnummer
 • Leveransdatum/Leveransperiod
 • Artikelbeskrivning som anger vad varan eller tjänsten avser
 • Antal levererade enheter av varan eller tjänsten
 • Pris per enhet samt totalt fakturabelopp
 • Moms per momssats samt totalt momsbelopp
 • Totalt fakturabelopp (belopp att betala)

** Referens på fakturan

En faktura skall alltid innehålla en referens i form av ett objektnummer som tydligt ska finnas på fakturan. Namn på beställaren bör också finnas med. Beställaren ska upplysa er om referensen vid beställning.

** Ofullständiga fakturor

Om fakturan är ofullständig eller felaktig kommer den att returneras. Dröjsmålsräntor accepteras inte på fakturor som har returnerats på grund av att ovanstående uppgifter saknas. Vid ny eller kompletterad faktura kommer förfallodagen att flyttas fram till 30 dagar efter mottagandet av den kompletta fakturan eller till ev. kredittid som framgår av avtal.

** Behöver du hjälp med Din faktura, kontakta oss

Ring telefonnummer: 013-159736 och välj HSM Bilservice eller kontakta Anna Norman på vår kontorsavdelning .