Företagsledning


Verksamhet
Tommy Frödin
Mobil: 073-522 76 00
Mail: tommy.frodin@hsmab.com

Miljö/Kvalitet
Torbjörn Norman
Mobil: 0703-820204
Mail: torbjorn.norman@hsmab.com

Kontor

annakontor1
Administration
Anna Norman
Mobil: 073-522 76 04
Mail: anna.norman@hsmab.com

Produktion

Alex2
Produktionsansvarig
Alexander Hultgren
Mobil: 073-522 76 01
Mail: alexander.hultgren@hsmab.com

Emil
Projektledare
Emil Norman
Mobil: 073-522 76 05
Mail: emil.norman@hsmab.com
Jocke
Projektledare
Joakim Hammarqvist
Mobil: 073-522 76 02
Mail: joacim.hammarqvist@hsmab.com
Pelle
Projektledare
Per Andersson
Mobil: 073-522 76 06
Mail: per.andersson@hsmab.com
Pelle
Projektledare
Raymond Stoppert
Mobil: 073-522 76 08
Mail: raymond.stoppert@hsmab.com