Vi uppfyller kraven för:

 • Bro 2004
 • BSK 07
 • Bbr
 • SS-EN1090

Vidare innehar vi:                                                    

 • SSG Entré
 • ID06
 • WPQR som uppfyller EXC1 t.om EXC4
 • Svetsarprövning enl. EN287
 • TR/N-Stål
 • Bas U
 • Bas P

SSG_Logotyp      id06logo

 
CPR_intyg
   SVETS