Vi uppfyller kraven för:

  • Bro 2004
  • BSK 07
  • Bbr
  • SS-EN1090

Vidare innehar vi:                                                    

  • SSG Entré
  • ID06
  • WPQR som uppfyller EXC1 t.om EXC4
  • Svetsarprövning enl. EN287
  • TR/N-Stål
  • Bas U
  • Bas P

SSG_Logotyp      id06logo

 
CPR_intyg
   SVETS